dml dart, s.r.o.


Sídlo firmy: Trieda SNP 59 040 11 Košice – Západ
Prevádzka firmy: Južná trieda 82, 040 17 Košice – Barca
Telefón:  +421 903 985 005 / 006

International Trade Manager : +421 903 985 008

Email: dart@dart.sk , dml-dart@dart.sk

 


Fakturačné údaje

IČO: 50 011 936
DIČ: 2120146688
IČ DPH: SK2120146688
Číslo účtu: 5078564036/0900
IBAN: SK5809000000005078564036
BIC SWIFT: GIBASKBX

Home » Kontakt

Kontaktujte nás